Verschillende leervormen

Iedereen leert op haar, zijn en diens eigen manier. Bij het College is hier ruimte voor.

De een leert het beste als theorie wordt afgebeeld en uitgebeeld en een ander wil graag veel theorie en verdieping. Het is heel logisch dat iedereen op hun eigen manier lesstof het beste begrijpt en leert. Daarom bieden we bij het Athena College twee verschillende leervormen aan: Doener-opleidingen en Denkers-opleidingen.

Doeners-opleidingen zijn lessen en praktijk met veel beeldmateriaal en met veel doen en beleven. Alles wat je leert doe je ook in de ene of de andere vorm, zodat het gaat leven en zodat het duidelijker wordt.

Denkers-opleidingen zijn lessen en praktijk op een verdiepende uitgebreide manier met veel tekst. Er zit ook praktijk bij, met meer achtergrond informatie en zelfstandiger.

Het meeste onderwijs wordt vanaf Ostara (maart) gegeven in beide vormen. Wat nog niet in beide vormen bestaat komt in het najaar van 2022. Bij alle opleidingen en cursussen staat aangegeven in welke vorm of vormen het gegeven wordt.