Pagan onderwijs zonder winstoogmerk. Klassikaal, digitaal of schriftelijk.

Draagkrachtkorting & Studiebeurs

Onderwijs voor iedereen

We vinden het zeer belangrijk dat iedereen kan studeren, ook als de student er niet voldoende middelen voor heeft. Daarom kennen wij draagkrachtkorting en een studiebeurs. Als je dit nodig hebt nemen wij dat in goed vertrouwen van je aan. Wij gaan er vanuit dat alleen zij die niet anders kunnen hier een beroep op doen.

 

Draagkrachtkorting is een korting van 5 euro op verschillende opleidingen. Bij de verschillende lessen kan je vinden, of de draagkrachtkorting van toepassing is. Soms is het lesgeld dusdanig laag, dat de draagkrachtkorting vervalt.

 

De studiebeurs is er voor iedereen die graag wilt leren en studeren, maar hier de financiële middelen niet voor heeft. Uiteraard hebben we de draagkracht korting, die in de meeste gevallen 5 euro per maand van het lesgeld afhaalt. Niet voor iedereen is dit echter voldoende. Daarom hebben wij de studiebeurs in het leven geroepen.

Met de studiebeurs betaal je enkel de onkosten van een opleiding of cursus. Meestal is dit voor de opleidingen per keer rond de 10 euro, met een maximum van 15 euro. 

Daar staat tegenover dat je meehelpt in de tuin, net zo vaak als je les volgt, Dit wil zeggen dat wanneer je acht lessen volgt, je acht keer in de tuin meehelpt. Zaaien, onkruid wieden, nieuwe bedden opzetten - uiteraard binnen jouw fysieke mogelijkheden. Gemoedelijk en gezellig, we kunnen je hulp goed gebruiken!

 

Als derde mogelijkheid tot korting zijn er de studiepunten. Hier lees je daar meer over.